பனித்துளிகள் புதிய தளத்தில்

தாங்கள் இதுவரை அளித்துவந்த ஆதரவுக்கு நன்றி!

தங்கள் ஆசியுடன், பனித்துளிகள் புதிய தனித்தளமாக உருவெடுத்துவிட்டது.

அங்கு என் கவிதைகளைத் தொடர இருக்கிறேன்.

கவிதைகள் மற்றுமன்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் வேறு ஆசிரியர்களாலும்

உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. வருக. நல்லாதரவினைத் தொடர்ந்து தருக….!

முகவரி: http://www.panithuligal.com

கவிதைப் பக்கம்: http://www.panithuligal.com/poems.html

அன்புடன்

பொன்னு. கணேஷ் குமார்.

Advertisements